Choď na obsah Choď na menu
 


Životopis !!!!

3. 2. 2011

  Túto stránku pre mňa vytvoril  ako dar na vianoce 2010 Miroslav Lubas st. z Železného Brodu v CZ. Zároveň ma naučil vkladať fotky, príspevky a stránku aktualizovať. Tento chovateľ rakovnických kotrmeliakov a akrobatických plemien, excelentný ornitológ, muzikant, autor viacerých videí o ornitológii i holuboch, človek milujúci prírodu je mojim dlhoročným priateľom. Jeho profil si nájdete v odkazoch/linkách. Vďaka Mirku!

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   Hrabal Josef chovateľ, publicista, funkcionár sa narodil na Morave v Přerove. Základnú školu navštevoval v Pavlovicích u Přerova a býval v miestnej časti Prusínky. Vyrástol v poľnohospodárskej rodine, ktorá vlastnila 15 ha polí a chovala množstvo zvierat. K nim získal blízky vzťah, zvlášť k vtáctvu. Po ukončení základnej školy nastúpil do stredného odborného učilišťa poľnohospodárskeho/zemědělského/ v Dřevohosticích, neďaleko Bystřice pod Hostýnem. Po ukončení tamojšieho učilišťa pokračoval štúdium na vyššom type poľnohospodárskej školy v Kojetíně. Vyučil sa mechanizátorom poľnohospodárskej techniky. Popri tomto štúdiu navštevoval rôzne kurzy a vzdelávacie programy v oblasti biológie a etológie vtáctva, neskôr sa venoval ornitológii. Počas vzdelávania v ornitológii u Ing.Jiřího Havlína DrSc. sa súbežne venoval výskumu etológie bažanta obecného v katastri obce Prusínky/okr.Přerov/, lokalite Kopaniny. Mnohé poznatky z života vtákov si overoval v chove holubov, ktoré mu roku 1966, keď mal 10 rokov otec prvýkrát priniesol.

Roku 1975 nastúpil na vojenskú službu do Dolného Kubína. Po nej tam ostal pracovať a oženil sa. Zakrátko sa začal venovať ornitológii a chovateľstvu na Orave. Roku 1984 vstúpil do ZO Slovenského zväzu chovateľov v Dolnom Kubíne a Klubu chovateľov letúnov so sídlom v Bratislave. Začal holuby vystavovať vo vtedajšej ČSFR na najvýznamnejších výstavách/Nitra, Brno, Košice, Bratislava/ a získal mnohé ocenenie, ako je opísané ďalej. V rokoch 1987-1988 spolupracoval na knihe Vzorníky plemen holubú/zemědělské nakladatelství Brázda,Praha 1993/, najmä pripomienkami a úpravou niektorých štandardov ruských plemien letúnov.

Roku 1992 bol zvolený tajomníkom Slovenského Klubu chovateľov letúnov, ktorý zakrátko transformoval na medzinárodný. Začal redigovať a vydávať 4x ročne klubový spravodaj a intenzívnejšie publikovať v chovateľských časopisoch, najmä v českom a slovenskom časopise Chovateľ. V tom istom roku bol zvolený za predsedu holubiarskej odbornosti v Oblastnom výbore Orava. V oboch funkciách bol opakovane potvrdený vždy v nasledujúcich voľbách a pôsobí v nich doteraz. Roku 1996 mu bol Ústredným výborom SZCH v Bratislave udelený odznak vzorný chovateľ. Roku 2000 mu bol udelený Holubiarskou komisiou pri ÚV SZCH titul Majster Slovenskej republiky v chove holubov, ktorý na celoštátnych výstavách s kolekciou holubov plemena košický vysokoletún viackrát obhájil. Roku 2001 opätovne založil v Dolnom Kubíne základnú organizáciu SZCH, ktorá roku 1996 pre malý počet členov zanikla. Od založenia až do roku 2009 zastával funkciu tajomníka ZO, roku 2010 pokladníka ZO SZCH Dolný Kubín. Pod jeho vedením sa začali v okrese Dolný Kubín konať každoročne výstavy zvierat. Roku 2003 napísal a vydavateľstvo Petra Hubu v Dolnom Kubíne vydalo jeho knihu-Chováme akrobatické a štýlové letúny. Sú v nej opísané všetky známe letové odchýlky holubov. Súhrne neboli publikované v žiadnom z okolitých štátov. Na Slovensku tak vyšla holubirská kniha po 20 rokoch od predchádzajúcej. Roku 2007 na návrh oblastného výboru Orava mu udelila Republiková rada SZCH Bratislava bronzovú plaketu za funkcionársku, chovateľskú a publikačnú činnosť, nakoľko počet jeho odborných príspevkov vtedy dosiahol 150. V praktickom chovateľstve súťaží v Klube chovateľov letúnov a vystavuje na výstavách miestnych, oblastných, celoštátnych, medzinárodných, európskych. Doteraz získal 51 čestných cien, víťazných kolekcií alebo klubových ocenení, z nich len najvýznamnejšie. Roku 1990-91-92 sa stal absolútnym letovým klubovým majstrom vtedajšej ČSFR s plemenom Nikolajevský letún a natrvalo získal pohár, ktorý mu zároveň pripomína koniec spoločnej republiky, lebo zakrátko ju politici rozdelili. Roku 1993 zvíťazil v klubovom majstrovskom preteku mladých vysokoletúnov s plemenom košický vysokoletún. V rokoch 1993-1995 mu bol uznaný plemenný chov na Nikolajevské letúny červené štítové. Roku 1995 mu bol prvýkrát uznaný plemenný chov na košické vysokoletúny a odvtedy ho nepretržite na výstavách obhajoval, až do administratívneho zrušenia v rámci celého zväzu. Roku 1998 vystavoval na EV v Brne, kde získal na jedinca čestnú cenu. Roku 2002 získal na celoštátnej výstave v Nitre po množstve čestných cien, prvýkrát najvyšší možný titul –Šampióna- na košického vysokoletúna a to sa mu podarilo i v rokoch 2004,2006,2007. Roku 2003 vyšľachtil po viacročnom úsilí nikolajevské letúny v kresbe štítovohrivovej /časopis CHovateľ 2/05/, ktorá nebola u plemena známa a to ani v krajine pôvodu. S plemenom košický vysokoletún reprezentoval našu republiku na EV v Lipsku roku 2000, na EV v Prahe roku 2004, na EV v Lipsku roku 2006,na českej národnej výstave v Prahe roku 2008, kde získal čestnú cenu a na EV v Nitre roku 2009, kde jeho košický vysokoletún získal titul Eurošampióna. Roku 2010 zvíťazil s košickými vysokoletúnmi v klubovom preteku mladých holubov. Republiková rada Slovenského zväzu chovateľov mu roku 2010 udelila diplom za dlhoročnú chovateľskú činnosť a výrazné úspechy v chove zvierat. Je autorom štandardu bratislavského vysokoletúna a výrazne sa zasadil a podielal na jeho uznaní roku 2011 v Košiciach.  Na CV v Nitre roku 2011 získal na košického vysokoletúna šampióna, na kolekciu Majstra Slovenska a znova mu bol uznaný PCH na nasledujúce dva roky. Podielal sa v závere roku 2011 na založení Klubu akrobatických holubov na Slovensku a je jeho pokladníkom. Titul šampiona na jednotlivca a majstra slovenska na kolekciu získal na CV  Nitra i  roku 2012,čo svedčí o vyrovnanej kvalite jeho chovu.Roku 2013 získal radu čestných cien na výstave v Kline, Zázrivej a CV v Nitre.Roku 2014 vystavil na niekoľkých výstavách a všade získal  vecné ocenenie. Výstava Klin,Zázrivá, Bobrov a CV v Nitre mu priniesla ČC a na oblastnej výstave v Námestovo získal víťaznú cenu na košického vysokoletúna. Rovnako na špeciálke Klubu chovateľov letúnov v Leviciach získal na košického vysokoletúna víťaza výstavy. Od roku 2014 v rámci pretekov európskej únie rolerov preteká v Klube akrobatických holubov na letovú klietku. Roku 2015 vystavoval v Kline, Partizánskej Lupči, domovskej ZO SZCH Zázrivá, všade obdržal ČC na jedincov. Na CV zvierat v Nitre získal na košického vysokoletúna čierneho Š. Prakticky každý rok preteká s krdľom vysokoletúnov v klube chovateľov letúnov a tipplerov, so striedavými úspechmi. Roku 2016 vystavoval na celoštátnej a vyšehradskej výstave zvierat v Nitre, kde mal vysoko hodnotenú kolekciu košických vysokoletúnov, vrátanie jedinca Š. Zároveň po šiestich rokoch šľachtenia predstavil verejnosti vo voliére novinku- košické vysokoletúny bezpásavé. V marci roku 2017 mu na návrh najvyššieho holubiarského orgánu SZCH bola Republikovou radou udelená strieborná plaketa za šľachtiteľskú, funkcionársku a publikačnú činnosť. Roku 2018 po ôsmich rokoch šľachtenia mu bol na CV zvierat v Nitre, po posúdení holubov bezpásavého rázu košického vysokoletúna odovzdaný uznávací dekrét a tento ráz oficiálne zaradený do slovenského a európskeho štandardu plemena. Je spoluautorom knihy vzorníkov slovenských plemien holubov, do ktorej štandardizoval 23 plemien letúnov, vyšla roku 2018. Roku 2019 mu Združenie chovateľov Košice I udelilo výročnú medailu pri príležitosti 95 rokov  tamojšieho organizovaného chovateľstva, za vyše 20 ročnú propagačno-publikačnú činnosť ich organizácie. Autorsky spracoval plemena vysokoletúnov do  knihy Národné plemená Slovenského zväzu chovateľov, ktorá vyšla v novembri roku 2019. Na CV zvierat v Nitre 2019 získal jeho košický vysokoletún čierny čestnú cenu. V Covidovom roku 2020 boli zrušené chovateľské akcie. Roku 2021 vystavoval na klubovej výstave národnych plemien  letúnov vo Vrútkach, na ktorej jeho košický vysokoletún čierny získal víťaza výstavy. Zakrátko vystavoval na Oravskej výstave v Námestove a opäť iný košický vysokoletún čierny získal víťaza výstavy.

   Nakoľko je celý jeho život spojený okrem holubov aj so sledovaním a ochranou volne žijúceho vtáctva, rozhodli sa vedci /Najer, Sychra/ pomenovať druh perovky z triedy hmyzu jeho menom. Perovka Hrabalova žije v operení vtákov a bola zistená roku 2010. Do zoologického taxonu je zapísaná roku 2012 vedeckým názvom Brueelia hrabali.

Vypracoval oblastný výbor na základe požiadavky RR SZCH.

                                                             Oblastný výbor ORAVA .

 

Komentáre

Pridať komentár

Prehľad komentárov

Zatiaľ nebol vložený žiadny komentár.