SS852092 plavý samček, modrá samička,všetko potomstvo plavé